Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyna Tomasik-Abdelsamie

Tytuł rozprawy: Wczesna opieka i edukacja dzieci w Niemczech. Stan aktualny i kierunki rozwoju

Data, godzina obrony: 28-10-2019, 10:00
Miejsce obrony: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, sala 131

Promotor:

  • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci:

  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
  • prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);

 

Dane rozprawy:

Skip to content