5 czerwca 2017

Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

 

 

Instytut Pedagogiki

strona www instytutu

Zakład Animacji Kultury i Andragogiki

 • dr prof. Bogdan Idzikowski, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Jolanta Kostecka
 • dr Małgorzata Olejarz
 • dr Sylwia Słowińska
 • dr Marek Zadłużny
 • mgr Jarosław Dulęba
 • mgr Jacek Pawlak

Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

 • dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Edyta Bartkowiak
 • dr Edyta Kahl-Łuczyńska
 • dr Hanna Uździcka

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych - strona www

 • Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
  • dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
  • dr Ewa Nowicka – kierownik pracowni
  • mgr Krzysztof Stanikowski
  • mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
 • Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
  • dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – kierownik zakładu
  • dr Jacek Jędryczkowski – kierownik pracowni
  • dr Michał Grobelny
  • dr Jarosław Wagner
  • mgr inż. Maciej Jackowski

Zakład Metodologii Badań Społecznych - strona www

 • dr prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Elżbieta Kołodziejska
 • dr Edyta Mianowska
 • mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - strona www

 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Iwona Kopaczyńska
 • dr Mirosława Nyczaj-Drąg
 • dr Agnieszka Olczak
 • mgr Klaudia Żernik
 • Pracownia Edukacji Artystycznej - strona www
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ – kierownik pracowni

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii

 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – kierownik zakładu
 • Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
  • dr Anita Famuła-Jurczak – kierownik pracowni
  • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
  • dr Ryszard Małachowski
  • dr Iwona Banach
  • dr Ewa Kowalska
 • Pracownia Logopedii - strona www
  • dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ – kierownik pracowni
  • dr Katarzyna Kochan
  • mgr Grzegorz Hryniewicz

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny - strona www

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Elżbieta Turska
 • dr Krzysztof Zajdel

Zakład Pedagogiki Specjalnej - strona www

 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
 • dr Ewa Janion
 • dr Helena Ochonczenko
 • dr Aneta Rudzińska-Rogoża

Zakład Pedagogiki Szkolnej

 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – kierownik zakładu
 • Pracownia Dydaktyki Ogólnej
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ – kierownik pracowni
 • Pracownia Podstaw Edukacji
  • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – kierownik pracowni
  • dr Klaudia Pietrań
  • dr Magdalena Zapotoczna
 • Pracownia Pedagogiki Szkoły Wyższej
  • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ

Zakład Profilaktyki Społecznej

 • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Jolanta Lipińska-Lokś
 • dr Lidia Wawryk

Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji - strona www

 • dr hab. Zbigniew Izdebski – kierownik zakładu
 • dr Joanna Dec-Pietrowska
 • dr Artur Doliński
 • dr Tatiana Maciejewska
 • dr Ernest Magda
 • dr Krzysztof Wąż
 • Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ – kierownik pracowni
Instytut Psychologii

strona www instytutu

Zakład Metodologii Badań Psychologicznych

 • dr prof. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr Łukasz Budzicz
 • mgr Tomasz Misiuro

Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

 • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr Urszula Gembara
 • dr Anna Mróz

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

 • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ – Kierownik Zakładu, z-ca Dyrektora Instytutu
 • dr Marzanna Farnicka
 • dr Jerzy Herberger
 • dr Marcin Florkowski

Zakład Psychologii Osobowości

 • dr hab. Wiesław Łukaszewski – Kierownik Zakładu

Zakład Psychologii Poznawczej

 • dr hab. Remigiusz Szczepanowski, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • Pracownia Psychologii Eksperymentalnej
  • dr hab. Remigiusz Szczepanowski, prof. UZ – opiekun naukowy

Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania

 • dr prof. Tatiana Ronginska, prof. UZ – Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu
 • dr Anna Góralewska-Słońska
 • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
 • mgr Maria Miłkowska

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

 • dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr Dorota Niewiedział
 • mgr Joanna Hadzicka
 • mgr Magdalena Kolańska
 • mgr Konrad Opaliński

Pracownia Psychologii Społecznej

 • dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ – kierownik pracowni
 • dr hab. Adrianna Grabizna
Instytut Socjologii

strona www instytutu

Zakład Metodologii i Socjologii Empirycznej

 • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr hab. Beata Trzop, prof. UZ – Dyrektor Instytutu Socjologii
 • dr Krzysztof Lisowski
 • dr Dorota Szaban – zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 • dr Justyna Nyćkowiak
 • mgr Tomasz Kołodziej
 • Pracownia Badań nad Młodzieżą
  • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ – kierownik pracowni

Zakład Socjologii Stosowanej

 • dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ – kierownik zakładu
 • Pracownia Sieci Społecznych
  • dr Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ – kierownik
  • dr Dorota Bazuń
  • dr Anna Mielczarek-Żejmo
  • dr Joanna Frątczak-Müller
 • Pracownia Rewitalizacji Społecznej
  • dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ – kierownik
  • dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
  • dr Magdalena Pokrzyńska
  • mgr Agnieszka Urbaniak

Zakład Socjologii Teoretycznej

 • prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński – kierownik zakładu
 • dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
 • dr Dorota Angutek
 • dr Artur Kinal
 • dr Martyna Roszkowska
Katedra Pedagogiki Społecznej
 • prof. dr hab. Zdzisław Wołk – kierownik katedry
 • dr Anna Korlak-Łukasiewicz
 • dr Elżbieta Lipowicz
 • dr Ireneusz Nijaki
 • dr Ewa Szumigraj
 • dr Marcin Szumigraj
 • dr Magdalena Zdaniewicz
 • dr Daria Zielińska-Pękał
 • dr Andrzej Zygadło
Pracownia Kształcenia Językowego
 • mgr Beata Burchardt – kierownik pracowni
 • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
 • mgr Anna Kubrak
 • mgr Marzena Lachowicz
 • mgr Beata Łapanowska
 • mgr Barbara Mikulska