12 lipca 2017

Interesariusze zewnętrzni

   

L.p. Nazwa Instytucji Kierunek / specjalność,
którego porozumienie dotyczy*
Strona instytucji
1 Bursa w Zielonej Górze
 • Pedagogika: POWiP, RzPS
www.bursa.zgora.pl
2 Fundacja Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Chorągwiana” w Zielonej Górze
 • Pedagogika: POWiP, RzPS
www.lubuska.zhp.pl
3 Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze
 • Pedagogika: ISiEM, EMiI, EE, POWiP
www.gimnazjum6.zgo.pl/gim6/
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • Praca socjalna
 • Pedagogika: POWiP, PSiS
www.mops.zgora.pl
5 Miejskie Przedszkole nr 8 w Zielonej Górze
 • Pedagogika: EE
www.przedszkolenr8.pl
6 Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
 • Pedagogika: EE, EWiP, AK, POWiP
www.mdk-zgora.pl
7 Niepubliczne Przedszkole „Happy – Days Szczęśliwe Dni” w Zielonej Górze
 • Pedagogika: EE
www.happydays-zgora.pl
8 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pedagogika: PSiS, RzPS, POWiP
 • Praca Socjalna 
www.probal.zielonagora.pl
9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze
 • Pedagogika: POWiP
www.poradniapsych-ped.bipzielonagora.pl
10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze
 • Praca socjalna
 • Pedagogika: POWiP, PSiS
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl
11 Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
 • Pedagogika: AK
www.rcak.pl
12 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze    
 • Praca socjalna
 • Pedagogika: PSiS, POWiP
 • Socjologia
www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl
13 Szkoła Podstawowa Nr 15  im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
 • Pedagogika: POWiP, RzPS, EE
www.sp15.zgora.pl
14 Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera w Zielonej Górze
 • Pedagogika: EE, POWiP
www.sp18.zgora.pl
15 MB-Pneumatyka
 • Psychologia: specjalność psychologia pracy, organizacji i zarządzania
www.mb-pneumatyka.pl

 

 • POWiP – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • RzPS – resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
 • EE / EWiP – edukacja elementarna / edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • AK – animacja kultry
 • PSiS – pomoc społeczna i socjoterapia