12 lipca 2017

Praktyki

Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Szczegóły przygotowania, odbywania i zaliczania praktyk określa instrukcja.

Na każdym kierunku / specjalności wyznaczony jest koordynator praktyki z ramienia uczelni, który jest odpowiedzialny za formalne przygotowanie studenta do praktyki oraz właściwy (także dla specjalności) dobór placówek przez studentów.

Student zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: skierowanie na praktykę, umowę z opiekunem praktyk lub porozumienie z zakładem.

Regulamin Studiów UZ (§16 ust. 6) określa warunki na jakich student może uzyskać zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania.

 

 

Rok akademicki 2019/2020


Instrukcja realizacji praktyk na kierunku


Instytucje współpracujące z wydziałem

Kierunek Pedagogika
Instytucja Miasto Ulica
Areszt Śledczy 65-601 Zielona Góra ul. Łużycka 2
Bursa w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra ul. Botaniczna 60
Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów  im. Jana Lembasa 65-265 Zielona Góra ul. Lubuska 11
Ekologiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 65-943 Zielona Góra ul. Słowacka 4
Fundacja Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Chorągwiana" 65-001 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 27
Gimnazjum nr 6 65-032 Zielona Góra ul. Chopina 18 A
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul. Długa 13
Miejskie Przedszkole nr 8 65-533 Zielona Góra ul. Witebska 1
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" 65-181 Zielona Góra ul. Dzika 6
Niepubliczne Przedszkole "Happy - Days Szczęśliwe Dni" 65-427 Zielona Góra ul. Wrocławska 20
Noclegownia dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux 65-170 Zielona Góra ul. Dzika 2
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 65-031 Zielona Góra ul. Chopina 15A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 67-100 Nowa Sól ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra ul. Drzewna 13
Regionalne Centrum Animacji Kultury 65-431 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 11
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 36
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy sądzie Okręgowym w Zielonej Górze 65-958 Zielona Góra Pl. Słowiański 5
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 65-958 Zielona Góra Pl. Słowiański 1
Schronisko dla Bezdomnych Fundacji ROND 65-001 Zielona Góra ul. Malczewskiego 27
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” 65-443 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 10
Szkoła Podstawowa Nr 15  im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 65-093 Zielona Góra ul. Lisia 37
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera 65-941 Zielona Góra ul. Francuska 10
Zespół Edukacyjny nr 9 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego 65-119 Zielona Góra ul. Spawaczy 3d
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 65–762 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116B
Zespół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki 65-533 Zielona Góra ul. św. Cyryla i Metodego 9
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 65-077 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 9

 

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytucja Miasto Ulica
Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Szkolna 6
Kierunek Politologia
Kierunek Praca socjalna
Instytucja Miasto Ulica
Centrum Integracji Społecznej 65-175 Zielona Góra ul. Stanisława Staszica 4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa 65-265 Zielona Góra ul. Lubuska 11
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul. Długa 13
Noclegownia dla Bezdomnych Osób im. o. Stefana Modesta Glorieux 65-001 Zielona Góra ul. Bema 38
Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 36
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 65-001 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116 b
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 65-401 Zielona Góra ul. Podgórna 5
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości, 36
Schronisko dla Bezdomnych Fundacji RONDO 65-001 Zielona Góra ul. Malczewskiego 27
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” 65-443 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 10.
Świetlica  „Wśród Aniołów”, Ośrodek Integracji Społecznej 65-001 Zielona Góra ul. Prosta 47 a
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Ośrodek Interwencji Kryzysowej 65-204 Zielona Góra ul. Piaskowa 9e
Kierunek Psychologia
Instytucja Miasto Ulica
Areszt Śledczy w Zielonej Górze 65-601 Zielona Góra ul. Łużycka 2
Dom Pomocy Społecznej w Glińsku 66-200 Glińsk ul. Glińsk 51
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 15
Fundacja Black Butterflies 65-067 Zielona Góra ul. Stary Rynek 13
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze 65-508 Zielona Góra ul. Kilińskiego 7
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Wyszyńskiego 64
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 10
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze 65-001 Zielona Góra ul. Jelenia 1A
MB PNEUMATYKA SP. Z O.O. 66-100 Sulechów ul. Rozwojowa 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym INTEGRACJA s.c. 65-001 Zielona Góra ul. II Armii 30/40
Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 66-200 Świebodzin ul. Nowy Dworek 46
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra ul. Drzewna 13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra ul. Al. Niepodległości 36
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 69-200 Sulęcin ul. W. Witosa 7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 65-044 Zielona Góra ul. Wazów 42
Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu 68-100 Żagan ul. Skarbowa 19-21
SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
Środowiskowy Dom Samopomocy 68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 19
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Pomóż nie będę sam" 67-100 Nowa Sól ul. Wróblewskiego 9
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Dekerta 1
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 65-044 Zielona Góra ul. Wazów 36
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu 66-213 Cibórz ul. Cibórz 5
Kierunek Socjologia
Instytucja Miasto Ulica
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 67-100 Nowa Sól ul. Witosa 25
Cinkciarz.pl Sp. z o.o. – Centrala 65-001 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 9
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach 68-200 Żary ul. Rafała Kalinowskiego 15
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 66-200 Świebodzin Park Chopina 2
Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie 66-100 Sulechów ul. Licealna 10
Muzeum Etnograficzne w Ochli 66-006 Zielona Góra ul. Ochla – Muzealna
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 36
Schronisko dla Bezdomnych Fundacji RONDO 65-001 Zielona Góra ul. Malczewskiego 27
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra ul. Spokojna 1
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 68-200 Żary ul. Górnośląska 2
Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze 65-943 Zielona Góra ul. Francuska 25 A
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 68-300 Lubsko ul. Chopina 10
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Szkolna 1
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 21

Praktyki indywidualne


Dokumenty do pobrania

 • Skierowanie na praktykę (doc / pdf)
 • Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich (docx / pdf)

 • Umowa dla opiekuna praktyki (docx)
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu praktyki społecznie (doc / pdf)

 • Opinia z przebiegu praktyki
  • ogólny szablon opinii (doc)
  • opinia dla kierunku Praca socjalna (doc / pdf)
 • Dziennik praktyk (doc / pdf)
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z praktyki (doc / pdf)

 • Rachunek (doc / pdf)
 • Umowa koordynatora praktyk (docx)

 

Wzory umów znajdują się w serwisie aktów prawnych (dostęp tylko z sieci UZ)

 

 

 


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików (MS Word Adobe PDF

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (OpenOffice / LibreOfficeWPS Office)

 

Skip to content