27 czerwca 2017

Dokumenty do pobrania

 

Prace dyplomowe – procedura antyplagiatowa


Wzory umów

 


Papier firmowy 

 


Logotypy do pobrania

 


Elektroniczne formularze zgłoszeń

 


Dział Kształcenia

 


Dział Nauki

 


Ocena nauczyciela akademickiego

 


Warsztaty dla pracowników

  • INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH
    https://www.ankiety.wpps.uz.zgora.pl
    Celem warsztatów jest zaprezentowanie pracownikom Wydziału możliwości systemu badań ankietowych, pozwalającego na łatwe i szybkie tworzenie kwestionariuszy, zarówno w formie tradycyjnej (wersja do druku), jak i elektronicznej (ankiet on-line). Przybliżone zostaną także informacje dotyczące publikacji ankiet w Internecie, gromadzenia i przetwarzania danych oraz analizę zebranych informacji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres j.wagner@kmti.uz.zgora.pl lub poprzez elektroniczny formularz.

 

  • ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA EDUKACJI – PLATFORMA EDUKACYJNA MOODLE
    https://www.platforma.wpps.uz.zgora.pl
    Szkolenie skierowane do wykładowców, którzy planują udostępnianie studentom notatek i materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, zamierzają realizować część swoich zajęć w formie e-learningowej, chcą przeprowadzać testy oraz egzaminy on-line oraz aktywować studentów do pracy metodami wykorzystującymi nowoczesne technologie informacyjne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres j.wagner@kmti.uz.zgora.pl lub poprzez elektroniczny formularz.

 

 

 


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików (MS Word Adobe PDF

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (OpenOffice / LibreOfficeWPS Office)