26 marca 2020

Platforma edukacyjna

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z opublikowaniem Zarządzenia nr 50 Rektora UZ z 12 marca 2020 r. oraz  Zarządzenia nr 53 Rektora UZ z 23 marca 2020 r. została uruchomiona wydziałowa platforma edukacyjna – www.platforma.wpps.uz.zgora.pl – na której umieszczane są materiały dydaktyczne dla studentów. 

Dostęp do platformy mają wszyscy studenci i pracownicy wydziału. Proszę regularnie sprawdzać skrzynki pocztowe i platformę. Cześć zajęć może być realizowana on-line, w trybie synchronicznym. Pracownicy indywidualnie ustalą z  Państwem formę i tryb takich zajęć. Seminaria mogą być realizowane za pomocą korespondencji mailowej i konsultacji określonych przez prowadzącego.

W przypadku problemów z dostępem do przedmiotu na platformie, prosimy kontaktować się bezpośrednio z prowadzącym dany przedmiot. Każdy wykładowca ma możliwość dopisania studenta do swojego kursu. 

 

LOGOWANIE DO WYDZIAŁOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Strona platformy edukacyjnej:

logowanie: http://www.platforma.wpps.uz.zgora.pl
odzyskanie hasła: https://www.platforma.wpps.uz.zgora.pl/login/forgot_password.php
(system wyśle wiadomość z linkiem resetującym hasło na adres e-mail podany w profilu użytkownika lub systemie dziekanat)

 

Logowanie studentów:

login: numer z legitymacji (bez początkowych zer) – czyli 5 lub 6 ostatnich cyfr z legitymacji
hasło: pesel studenta

 

Logowanie pracowników wydziału:

login: adres email (przekazane dyrektorowi instytutu)
hasło: hasło (przekazane dyrektorowi instytutu)
 
 
Zgłoszenie problemu
j.wagner@kmti.uz.zgora.pl
e.mianowska@ips.uz.zgora.pl
 
Skip to content