Oferta ogólnouczelniana – semestr letni 2017/18

Informujemy, iż zostały uruchomione elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2017/2018 (semestr letni). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2018 r.

Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu

Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • pedagogika – 2 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika – 2 rok – studia II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika specjalna – 2 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne
  • praca socjalna – 2 rok – studia II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • praca socjalna – 1 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne
  • socjologia – 1 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne

Kierownik Dziekanatu
mgr Agata Szuba