22 lipca 2017

Profil badawczy

 

Wydział

  • Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;
  • Kierownik tematu:  dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

 


 

Instytut Pedagogiki

  • Interdyscyplinarność pedagogiki w procesach wspierania człowieka w rozwoju
  • Kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

 

Instytut Psychologii

  • Rozwój i funkcjonowanie człowieka w kontekstach edukacji, wychowania, pracy zawodowej oraz zdrowia – perspektywa psychologiczna
  • Kierownik tematu: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ

 

Instytut Socjologii

  • Lubuski Sondaż Społeczny 2016-2020
  • Kierownik tematu: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

 

Katedra Pedagogiki Społecznej

  • Interdyscyplinarność pedagogiki w procesach wspierania człowieka w rozwoju 
  • Kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ