5 czerwca 2017

Konferencje | seminaria | warsztaty

Spis wszystkich konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim (Dział Nauki)

Dokumentacja dotycząca organizowania konferencji

 

 

 

Konferencje | seminaria | wykłady | warsztaty

 

2018 – wydarzenia nadchodzące


Konferencja: Aksjologiczne wymiary edukacji szkolnej i pozaszkolnej

 • Termin: 16 kwietnia 2018 r. 
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69

Konferencja: Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata

 • Termin: 26-27 lutego 2018 r. 
 • Organizator: Instytut Psychologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Wykład: Prawo: tarcza czy miecz?

 • Termin: 24 stycznia 2018 r. / godz. 18:00
 • Organizator: Instytut Socjologii 
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Debata: Socjo/LOGICZNIE o „Dobrej Zmianie”

 • Termin: 23 stycznia 2018 r. / godz. 17:00
 • Organizator: Instytut Socjologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

 

 

 

 

2017 – wydarzenia historyczne


Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Kompetencje nauczyciela
Prelegent: prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

 • Termin: 12 grudnia 2017 r. / godz. 10:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Nazwa seminarium: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych – kontynuacje

 • Termin: 9 grudnia 2017 r. / godz. 09:00
 • Organizator: 
  • Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
  • Kierownik studiów podyplomowych – Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Sztuka droga poznania człowieka
Prelegent: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Nazwa wykładu: Funkcjonowanie profesjonalne a wypalenie zawodowe nauczycieli
Prelegent: prof. dr hab. Jolanta Szempruch

 • Termin: 7 grudnia 2017 r. / godz. 10:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Zmieniająca się rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza
Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

 • Termin: 6 grudnia 2017 r. / godz. 16:45
 • Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Cykl wykładów: Wykłady Mistrzów Pedagogiki

Nazwa wykładu: Konsekwencje zmian proponowanych ustaw o Szkolnictwie Wyższym
Prelegent: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 • Termin: 5 grudnia 2017 r. / godz. 10:00
 • Organizator:
  • Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, sala 131

Nazwa seminarium: 200-lecie alfabetu migowego w Polsce

 • Termin: 5 grudnia 2017 r. / godz. 10:30-12:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Podstaw pedagogiki i logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, aula C

Nazwa seminarium: III Seminarium metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka

 • Termin: 29 listopada 2017 r. / godz. 09:45-13:00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Zakład Metodologii Badań Społecznych
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71, aula Biblioteki Uniwersyteckiej

Nazwa seminarium: Jąkanie – jak pokonać demona

 • Termin: 23 października 2017 r. / godz. 10.00-11.00
 • Organizator: Instytut Pedagogiki / Pracownia logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski / al. Wojska Polskiego 69 / aula B

Nazwa konferencji: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej X Europa – Podzielona wspólnota

 • Termin: 20-22 września 2017 r.
 • Organizator: 
  • Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Socjologii UZ
  • Fundacja Obserwatorium Społeczne „Inter Alia”
 • Miejsce: Łagów – Zielona Góra
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Festiwal Michaliny Wisłockiej – nauka, zdrowie, kultura

 • Termin: 07-09.07.2017
 • Organizator: 
  • Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
  • Polpharma
 • Miejsce: Lubniewice
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Edukacja domowa – refleksje historyczno-pedagogiczne

 • Termin: 10.06.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa interdyscyplinarna

 • Termin: 10.06.2017
 • Organizator: 
  • Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
  • Miasto Zielona Góra
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesne dyskursy edukacyjne. Dyskursy zmiany

 • Termin: 07.06.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Współczesne dyskursy edukacyjne. Wiedza wspólna w edukacji

 • Termin: 06.06.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Międzynarodowa naukowa konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin docenta Josefa Liszki 

 • Termin: 26-27.05.2017
 • Organizator:
  • WPPS
  • Logopetko s.r.o. Słowacja; 
 • Miejsce: Koszyce, Słowacja

Nazwa konferencji: International Conference „Dream Makers”

 • Termin: 26-27.05.2017
 • Organizator: 
  • WPPS
  • Interfario de Rochihna, Portugalia
 • Miejsce: Funchal, Portugalia

Nazwa konferencji: Druga interdyscyplinarna studencka konferencja naukowa – Projekt: Mistrz

 • Termin: 25.05.2017
 • Organizator: Instytut Psychologii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Good Connections. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty

 • Termin: 16-17.05.2017
 • Organizator: WPPS
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie

 • Termin: 16.05.2017
 • Organizator: Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej
 • Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze

Nazwa seminarium: „Głos mamy jeden na całe życie  zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny”

 • Termin: 27.04.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa seminarium: „Mutyzm – moda, epidemia czy błąd diagnostyczny?”

 • Termin: 07.04.2017
 • Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Media – Edukacja – Komunikacja społeczna

 • Termin: 05-06.04.2017
 • Organizator: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Życie jako projekt. Rola młodzieży we współczesnym świecie

 • Termin: 03-05.04.2017
 • Organizator: 
  • Instytut Socjologii
  • Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła. (Rola, funkcje, zadania dawniej i dziś)

 • Termin: 05.04.2017
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki

 • Termin: 01.04.2017
 • Organizator: Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania

 • Termin: 28.03.2017
 • Organizator: WPPS
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Nazwa konferencji: XI Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów pt.: Rozdroża edukacji medialnej

 • Termin: 24-25.03.2017
 • Organizator: Koło Naukowe Katedry Mediów i Technologii Informacyjnej – Info-Arche
 • Miejsce: Karłów

Nazwa konferencji: Interdyscyplinarna Doktorancka Konferencja Naukowa „Pomiędzy Zdrowiem a Chorobą”

 • Termin: 23-24.03.2017
 • Organizator: 
  • Zakład Metodologii Badań Społecznych
  • Doktoranckie Koło Naukowe Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny
  • Instytut Socjologii UZ
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
 • dodatkowe informacje

Nazwa konferencji: Nie ma rewitalizacji bez partycypacji

 • Termin: 31.01.2017
 • Organizator: 
  • Instytut Socjologii UZ
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski