Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata

 

Instytut Psychologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

zaprasza

26-27 lutego 2018 roku

na

Konferencję Naukową
„Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata”

oraz

Śródroczną Konferencję
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (PSPRC)

 

 

wtorek, 27 lutego 2018


CZĘŚĆ I: godz. 10.00 – 11.30

Rozpoczęcie konferencji:

Dyrektor Instytutu Psychologii: dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

  • Adrianna Grabizna: Zdolność do mentalizowania w kontekście teorii dziedziczenia
  • Tomasz Misiuro: W poszukiwaniu struktury cech osobowości zawartej w leksykonie języka polskiego – badania psycholeksykalne w nurcie nierestrykcyjnej selekcji deskryptorów osobowych.
  • Anna Mróz: Osoby intelektualnie nietypowe w perspektywie rozwojowo-adaptacyjnej

DYSKUSJA

godz. 11.45 – 12.00  PRZERWA KAWOWA


CZĘŚĆ II: godz. 12.00 – 14.00

  • Magdalena Kolańska, Oleg Gorbaniuk, Monika Bendyk, Dominika Kozołubska: Wymiary porównywania się nastolatków z typowymi użytkownikami marek
  • Joanna Hadzicka: Rola babci/dziadka z perspektywy osoby pełniącej tę rolę: wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
  • Dorota Niewiedział: Wybrane  uwarunkowania adaptacji do wdowieństwa starzejących się kobiet
  • Konrad Opaliński: Doświadczanie odosobnienia przez uczestników wyprawy polarnej

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE


godz. 14.00 OBIAD


 

Konferencja odbędzie się w auli C budynku A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra