5 czerwca 2017

Kontakt

Biuro Dziekana
al. Wojska Polskiego 69, pokój 126
65-762 Zielona Góra
tel./fax: +48 68 328 32 36
sekretariat@wpps.uz.zgora.pl

 


Biuro Dziekana

mgr Kamila Szczepuła
e-mail: K.Szczepula@wpps.uz.zgora.pl
Al. Wojska Polskiego 69, A-16
pokój 126
tel. +48 68 328 32 36

Sekcja ds. organizacyjno-finansowych

Renata Kwaśniewska
e-mail: R.Kwasniewska@wpps.uz.zgora.pl

mgr Ewa Stankiewicz
email: E.Stankiewicz@wpps.uz.zgora.pl

Al. Wojska Polskiego 69, A-16
pokój 126
tel. +48 68 328 47 47

Sekcja ds. planowania i obciążeń

mgr Katarzyna Januszek
e-mail: K.Januszek@wpps.uz.zgora.pl
Al. Wojska Polskiego 69, A-16
pokój 224
tel. +48 68 328 47 22

Informatyk wydziałowy

mgr Tomasz Jasiewicz
e-mail: t.jasiewicz@dk.uz.zgora.pl
Al. Wojska Polskiego 69, A-16
pokój 35
tel.: +48 604 06 35 04

 


Instytut Pedagogiki

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-16 / p. 225

mgr Teresa Renata Dzierzba
sekretariat@pedagogika.wpps.uz.zgora.pl
www.pedagogika.wpps.uz.zgora.pl
+48 68 328 32 56

Instytut Psychologii

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-16 / p. P106

mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska
sekretariat@psychologia.wpps.uz.zgora.pl
www.psychologia.wpps.uz.zgora.pl
+48 68 328 73 11

Instytut Socjologii

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-17 / p. 201

mgr Agata Szymandera
sekretariat@is.uz.zgora.pl
www.is.uz.zgora.pl
+48 68 328 31 10

Katedra Pedagogiki Społecznej

Energetyków 2
65-729 Zielona Góra
A-22 / p. 113

mgr Marta Fortuna
m.fortuna@wpps.uz.zgora.pl
www.kps.wpps.uz.zgora.pl
+48 68 328 73 08

Pracownia Kształcenia Językowego​

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-16 / p. 226

mgr Teresa Renata Dzierzba
www.wpps.uz.zgora.pl
+48 68 328 32 32
+48 68 328 32 56

 


 

Skip to content