5 czerwca 2017

Dziekanat

 

Zasady funkcjonowania dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana od 25.05.2020 r. >>>

 


Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostaje wprowadzony harmonogram sobotnich dyżurów dziekanatu Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dla studentów studiów niestacjonarnych.

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będzie w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00 w podanych poniżej terminach:

styczeń
11-01-2020
18-01-2020
kwiecień
04-04-2020
18-04-2020
luty
08-02-2020
22-02-2020
maj
09-05-2020
16-05-2020
marzec
07-03-2020
28-03-2020
czerwiec
06-06-2020
20-06-2020

Poza wyżej podanymi terminami obsługa studentów studiów niestacjonarnych realizowana jest również w godzinach pracy dziekanatu od poniedziałku do czwartku.


ADRES DZIEKANATU

al. Wojska Polskiego 69 (A-16), pok. 136
65-762 Zielona Góra
e-mail: dziekanat@wpps.uz.zgora.pl


GODZINY PRACY DZIEKANATU

Zmiany godzin otwarcia dziekanatu oraz informacje o sobotnich dyżurach umieszczane są w aktualnościach na głównej stronie wydziału.

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 14:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek Nieczynne

Sobota

dyżur dla studentów niestacjonarnych
 (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień)

styczeń: 11-01-2020, 18-01-2020
luty: 08-02-2020, 22-02-2020
marzec: 07-03-2020, 28-03-2020
kwiecień: 04-04-2020, 18-04-2020
maj: 09-05-2020, 16-05-2020
czerwiec: 06-06-2020, 20-06-2020

8:00 – 12:00

Zmiany godzin otwarcia dziekanatu oraz w sobotnich dyżurach umieszczane są w aktualnościach na głównej stronie wydziału.


KIEROWNIK DZIEKANATU

pok. 136, bud. A-16
+48 68 328 31 76
mgr Ilona Chorążyczewska
e-mail: I.Chorazyczewska@wpps.uz.zgora.pl

 


PRACOWNICY DZIEKANATU

mgr Marta Szokalska

e-mail: M.Szokalska@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16
tel.: +48 (68)328 32 53, 789 442 100

mgr Anna Wojciechowicz

e-mail: A.Wojciechowicz@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16
tel.: +48 (68)328 32 33, 789 442 089

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Psychologia – I-IV rok studiów
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika o specjalnościach:
  • Resocjalizacja
  • Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych
  • Resocjalizacja z prewencją kryminalną
  • Resocjalizacja z terapią pedagogiczną
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego
 • STUDIA III STOPNIA DOKTORANCKIE
  • Pedagogika
  • Socjologia
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • Stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich

Dorota Kubiak 

e-mail: D.Kubiak@wpps.uz.zgora.pl
pok. 143, bud. A-16
tel.: +48 (68) 328 32 31, 789 442 087

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Arteterapia
 • Pedagogika o specjalnościach:
  • Logopedia                                                                            
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
  • Pomoc społeczna i socjoterapia
 • Politologia                 
 • Praca socjalna
 • Psychologia – V rok
 • Socjologia 

 

Skip to content