5 czerwca 2017

Dziekanat

ADRES DZIEKANATU

al. Wojska Polskiego 69 (A-16), pok. 136
65-762 Zielona Góra
e-mail: dziekanat@wpps.uz.zgora.pl

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 14:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek Nieczynne

Sobota dyżur dla studentów niestacjonarnych
 (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień)

8:00 – 12:00

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

pok. 136, bud. A-16
tel. +48 68 328 31 76
mgr Agata Szuba
e-mail: A.Szuba@wpps.uz.zgora.pl
 

 

mgr Ilona Chorążyczewska

e-mail: I.Chorazyczewska@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16
tel.: +48 (68) 328 32 53

mgr Anna Wojciechowicz

e-mail: A.Wojciechowicz@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16
tel.: +48 (68) 328 32 33

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

Psychologia – I – IV rok studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika o specjalnościach:

 • Resocjalizacja
 • Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych
 • Resocjalizacja z prewencją kryminalną
 • Resocjalizacja z terapią pedagogiczną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego

STUDIA III STOPNIA DOKTORANCKIE

 • Pedagogika
 • Socjologia

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich


 

Dorota Kubiak 

e-mail: D.Kubiak@wpps.uz.zgora.pl
pok. 143, bud. A-16
tel.: +48 (68) 328 32 31 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Arteterapia
 • Logopedia                                                                            
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • Pomoc społeczna i socjoterapia
 • Politologia                 
 • Praca socjalna
 • Psychologia    V rok
 • Socjologia  SPS i SDS

 

Skip to content