5 czerwca 2017

Dziekanat

ADRES DZIEKANATU

al. Wojska Polskiego 69 (A-16), pok. 136

65-762 Zielona Góra

e-mail: dziekanat@wpps.uz.zgora.pl

 

 

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 14:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek Nieczynne

Sobota
dyżur dla studentów niestacjonarnych
(z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień)

8:00 – 12:00

 

 

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

pok. 136, bud. A-16
tel. +48 68 328 31 76
mgr Agata Szuba
e-mail: A.Szuba@wpps.uz.zgora.pl
 

 

mgr Ilona Chorążyczewska

e-mail: I.Chorazyczewska@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16 tel.: +48 (68) 328 32 53

mgr Anna Wojciechowicz

e-mail: A.Wojciechowicz@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16 tel.: +48 (68) 328 32 33 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

Psychologia – I, II oraz III rok studiów

Socjologia –III rok studiów

Pedagogika o specjalnościach:

 • Animacja kultury z profilem artystycznym – III rok studiów
 • Resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji – III rok studiów
 • Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych – III rok studiów

STUDIA III STOPNIA DOKTORANCKIE

Dyżur dla doktorantów – środa 15:00-16:00

  • Pedagogika
  • Socjologia
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • Stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich

 


 

Dorota Kubiak 

e-mail: D.Kubiak@wpps.uz.zgora.pl
pok. 143, bud. A-16 tel.: +48 (68) 328 32 31 

 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Logopedia
 • Logopedia i język migowy        
 • Logopedia i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika specjalna
 • Pomoc społeczna i socjoterapia
 • Praca socjalna
 • Psychologia                                                   IV,  V rok
 • Socjologia SPS i SDS                                   I, II rok

 


 

Elżbieta Delikat

e-mail: E.Delikat@wpps.uz.zgora.pl
pok. 155d, bud A-16 tel.: +48 (68) 328 32 30 

 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

Pedagogika:

 • Edukacja elementarna i edukacja medialna
 • Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
 • Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka
 • Resocjalizacja z terapią specjalistyczną
 • Resocjalizacja – studia stacjonarne pierwszego stopnia – I rok
 • Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych