5 czerwca 2017

Dziekanat

ADRES DZIEKANATU

al. Wojska Polskiego 69 (A-16), pok. 136

65-762 Zielona Góra

e-mail: dziekanat@wpps.uz.zgora.pl

 

 

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 14:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek Nieczynne

Sobota
dyżur dla studentów niestacjonarnych
(z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień)

8:00 – 12:00

 

 

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

pok. 136, bud. A-16
tel. +48 68 328 31 76
mgr Agata Szuba
e-mail: A.Szuba@wpps.uz.zgora.pl
 

 

mgr Ilona Chorążyczewska

e-mail: I.Chorazyczewska@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16 tel.: +48 (68) 328 32 53

 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Psychologia – I oraz II rok studiów
 • Socjologia – II oraz III rok studiów
 • Pedagogika – specjalności:
  • animacja kultury
  • animacja kultury z profilem artystycznym
  • resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym – III rok studiów
  • logopedia i język migowy – III rok studiów
  • logopedia i terapia pedagogiczna – III rok studiów
  • resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji – II rok studiów
  • resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych – II rok studiów
 • Studia III stopnia – doktoranckie
  • Pedagogika
  • Socjologia
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
  • stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich

 


 

Dorota Kubiak 

e-mail: D.Kubiak@wpps.uz.zgora.pl
pok. 143, bud. A-16 tel.: +48 (68) 328 32 31 

 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Psychologia – III oraz IV rok studiów
 • Socjologia – I rok
 • Pedagogika – specjalności:
  • logopedia – I rok
  • logopedia i język migowy – II rok
  • logopedia i terapia pedagogiczna – II rok
  • pomoc społeczna i socjoterapia

 


 

Elżbieta Delikat

e-mail: E.Delikat@wpps.uz.zgora.pl
pok. 155d, bud A-16 tel.: +48 (68) 328 32 30 

 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

Pedagogika:

 • edukacja elementarna i edukacja medialna
 • edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
 • edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka
 • resocjalizacja z terapią specjalistyczną
 • resocjalizacja – studia stacjonarne pierwszego stopnia – I rok

 


 

mgr Anna Wojciechowicz

e-mail: A.Wojciechowicz@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16 tel.: +48 (68) 328 32 33 

 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Psychologia – I oraz II rok studiów
 • Socjologia – II oraz III rok studiów
 • Pedagogika – specjalności:
  • animacja kultury
  • animacja kultury z profilem artystycznym
  • resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym – III rok studiów
  • logopedia i język migowy – III rok studiów
  • logopedia i terapia pedagogiczna – III rok studiów
  • resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji – II rok studiów
  • resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych – II rok studiów
 • Studia III stopnia – doktoranckie
  • Pedagogika
  • Socjologia
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
  • stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich