5 czerwca 2017

Dziekanat

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostaje wprowadzony harmonogram sobotnich dyżurów dziekanatu Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dla studentów studiów niestacjonarnych.

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będzie w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00 w podanych poniżej terminach:

 • styczeń
  • 11-01-2020
  • 18-01-2020
 • luty
  • 08-02-2020
  • 22-02-2020
 • marzec
  • 07-03-2020
  • 28-03-2020
 • kwiecień
  • 04-04-2020
  • 18-04-2020
 • maj
  • 09-05-2020
  • 16-05-2020
 • czerwiec
  • 06-06-2020
  • 20-06-2020

Poza wyżej podanymi terminami obsługa studentów studiów niestacjonarnych realizowana jest również w godzinach pracy dziekanatu od poniedziałku do czwartku.

 

ADRES DZIEKANATU

al. Wojska Polskiego 69 (A-16), pok. 136
65-762 Zielona Góra
e-mail: dziekanat@wpps.uz.zgora.pl

 

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Zmiany godzin otwarcia dziekanatu oraz informacje o sobotnich dyżurach umieszczane są w aktualnościach na głównej stronie wydziału.

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 14:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek Nieczynne

Sobota

dyżur dla studentów niestacjonarnych
 (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień)

11-01-2020, 18-01-2020
08-02-2020, 22-02-2020
07-03-2020, 28-03-2020
04-04-2020, 18-04-2020
09-05-2020, 16-05-2020
06-06-2020, 20-06-2020

8:00 – 12:00

Zmiany godzin otwarcia dziekanatu oraz w sobotnich dyżurach umieszczane są w aktualnościach na głównej stronie wydziału.

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

pok. 136, bud. A-16
tel. +48 68 328 31 76
mgr Ilona Chorążyczewska
e-mail: I.Chorazyczewska@wpps.uz.zgora.pl

 

 

mgr Anna Wojciechowicz

e-mail: A.Wojciechowicz@wpps.uz.zgora.pl
pok. 140, bud. A-16
tel.: +48 (68) 328 32 33

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

Psychologia – I – IV rok studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika o specjalnościach:

 • Resocjalizacja
 • Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych
 • Resocjalizacja z prewencją kryminalną
 • Resocjalizacja z terapią pedagogiczną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego

STUDIA III STOPNIA DOKTORANCKIE

 • Pedagogika
 • Socjologia

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendiów doktoranckich


 

Dorota Kubiak 

e-mail: D.Kubiak@wpps.uz.zgora.pl
pok. 143, bud. A-16
tel.: +48 (68) 328 32 31 

OBSŁUGIWANE KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

 • Arteterapia
 • Logopedia                                                                            
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • Pomoc społeczna i socjoterapia
 • Politologia                 
 • Praca socjalna
 • Psychologia    V rok
 • Socjologia  SPS i SDS

 

Skip to content