Szkolenie BHP

  Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów I roku Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii odbędzie się wg poniższych terminów:   STUDIA STACJONARNE 15 listopada 2019 r. godz. 08.00-12.00 –  budynek A-16, aula C , al. Wojska Polskiego 69 Psychologia – studia jednolite magisterskie, Pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie, Pedagogika (wszystkie specjalności) – studia   Read more about Szkolenie BHP[…]

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

  Informujemy, że od dnia 16.10.2019 r. ogłoszony został nabór na składanie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego. Wnioski można składać do dnia 30.10.2019 r. Jednocześnie przypominam, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego upływa również 30.10.2019 r. Wnioski należy pobrać ze strony Działu Spraw Studenckich: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody

Ważne zmiany dotyczące stypendiów

W związku z wejściem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakresie świadczeń dla studentów oraz doktorantów przyjętych na studia przed rokiem 2019/2020, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 i ich dochód netto Read more about Ważne zmiany dotyczące stypendiów[…]

Oferta ogólnouczelniana – zapisy na rok 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2019/2020 (semestr zimowy). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie Studnet po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019 r. Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 Read more about Oferta ogólnouczelniana – zapisy na rok 2019/2020[…]

Depresja – choroba XXI wieku

Wydarzenie „Depresja – choroba XXI wieku” zostało zorganizowane dnia 8 kwietnia przez Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) oddział w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski oraz Parlamentem Studencki. Na wydarzenie składała się ogólnopolska konferencja naukowa „Depresja – choroba XXI wieku” oraz zajęcia warsztatowe przeznaczone dla studentów psychologii. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony psychoterapeutów, Read more about Depresja – choroba XXI wieku[…]

konferencja naukowa „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji”

3 kwietnia 2019 r. w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się naukowo-metodyczna konferencja naukowa „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji”, organizowana przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Nowej Soli przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.             W Konferencji wzięło udział blisko 120 osób, w tym: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, dyrektorzy przedszkoli w Powiecie Nowosolskim, przedstawiciele Read more about konferencja naukowa „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji”[…]

Letnia Szkoła Psychologii

LETNIA SZKOŁA PSYCHOLOGII PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA organizowana jest przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Ma na celu stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń studentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, z zakresu szeroko pojętej psychologii pracy i organizacji. Program Szkoły obejmuje warsztaty Read more about Letnia Szkoła Psychologii[…]

UWAGA STUDENCI I ROKU

DNIA 26 stycznia 2019 r.  (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 w Auli UZ przy ul. Podgórnej 50 odbędzie się dodatkowe szkolenie (ostatnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019) dla osób, które nie zrealizowały go w pierwszym terminie, tj. w październiku 2018 r. z zakresu BHP Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani są do uzyskania wpisu Read more about UWAGA STUDENCI I ROKU[…]

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

  Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przedłużony został termin letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej do 27 września  2018 r. dla wszystkich studentów wydziału – bez konieczności składania podań w dziekanacie.  

Oferta ogólnouczelniana na rok akademicki 2018/2019

  Informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Z sylabusami przedmiotów można zapoznać się na stronie https://sylabuz.uz.zgora.pl/ Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018 r. Informujemy, że w tym roku akademickim Read more about Oferta ogólnouczelniana na rok akademicki 2018/2019[…]

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja  badawcza

Katedra Pedagogiki Społecznej zaprasza na wykład otwarty dla pracowników, doktorantów i studentów prof. zw. dr hab. Andrzeja Radziewicz-Winnickiego na temat: „Zmieniająca się rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja  badawcza”. Wykład  odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. (środa) w o godzinie 16:45  w Auli B, w kampusie B przy ulicy  Al. Wojska Polskiego 69.   Zapraszamy

Dodatkowe szkolenie BHP

02 grudnia 2017 r.  (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 w auli UZ przy ul. Podgórnej 50 odbędzie się dodatkowe szkolenie z zakresu BHP, dla osób które nie zrealizowały go w pierwszym terminie. Przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania wpisu (w indeksie oraz na karcie szkolenia BHP) potwierdzającego odbycie szkolenia, absolwenci UZ nie mają obowiązku Read more about Dodatkowe szkolenie BHP[…]

Granty NCN w Instytucie Psychologii

Z przyjemnością informujemy, że dwoje pracowników naszego wydziału z Instytutu Psychologii mgr Magdalena Kolańska oraz mgr Tomasz Misiuro, uzyskali granty badawcze Narodowego Centrum Nauki w ramach trzynastej edycji konkursu PRELUDIUM. Mgr Kolańska w panelu HS4: „Jednostka, instytucje, rynki” uzyskała dofinansowanie w kwocie 97 106 złotych na okres 24 miesięcy na realizację projektu zatytułowanego „Rola marek Read more about Granty NCN w Instytucie Psychologii[…]

Szkolenie BHP – informacja dla studentów I roku

  Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów I roku Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii wg poniższych terminów:   05.10.2017 r. godz. 11.15 – 15.15 – aula UZ, ul. Podgórna 50 Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie, Pedagogika Specjalna – studia stacjonarne I stopnia, Pedagogika (wszystkie specjalności) –  studia stacjonarne I i II stopnia  Socjologia Read more about Szkolenie BHP – informacja dla studentów I roku[…]

Inauguracja i spotkania organizacyjne

  03.10.2017 r. godz. 11.00 JM Rektor UZ zaprasza na Uczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Aula Uniwersytecka   05.10.2017 r. godz. 9.00Dziekan WPPS zaprasza na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Aula Uniwersytecka     Termin spotkania organizacyjnego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Read more about Inauguracja i spotkania organizacyjne[…]

Skip to content