Aktualności

Przedmioty ogólnouczleniane

  Informujemy, iż uruchomione zostały elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019 r. Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób Read more about Przedmioty ogólnouczleniane[…]

Regulamin studiów, indeks elektroniczny

  Szanowni Państwo,w dniu 1 października 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim został wprowadzony indeks elektroniczny. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dnia 1 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim Regulamin studiów – obowiązujący od 1 Read more about Regulamin studiów, indeks elektroniczny[…]

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

  mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja – socjologiczna analiza doświadczenia chorobyData, godzina obrony: 11-12-2018, 10:00Miejsce obrony: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, sala 131 Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz- Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski),  Recenzenci: dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) Read more about Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej[…]

Komunikat JM Rektora UZ

  JM Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zaprasza nauczycieli akademickich na spotkanie dotyczące wprowadzenia w życie Konstytucji dla Nauki. Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2018 r., (środa) o godz. 13.30 w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.   W związku promocjami doktorskimi oraz spotkaniem JM Rektora UZ z pracownikami uniwersytetu Dziekan dr hab. Read more about Komunikat JM Rektora UZ[…]

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz ósmy organizatorem wszystkich imprez będzie Biuro Karier. Od 13 listopada zapraszamy studentów i absolwentów UZ na cykl spotkań, wykładów i konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegółowy program dostępny jest Read more about Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ[…]

Szkolenia dla pracowników UZ dotyczące pisania wniosków konkursowych

  Biuro Projektów i Programów Konkursowych w pionie prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu  Zielonogórskiego zaprasza pracowników UZ na dwa szkolenia dotyczące pisania wniosków konkursowych.   „Szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14”, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego Read more about Szkolenia dla pracowników UZ dotyczące pisania wniosków konkursowych[…]

Zmarła prof. dr hab. Maria Dudzikowa

  Ze smutkiem informujemy, że  30 października 2018 roku zmarła prof. dr hab. Maria Dudzikowa, pedagog, emerytowana prof. zw. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rodzinie i wszystkim bliskim Pani Profesor składamy wyrazy serdecznego współczucia.Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego    

Autorytet naukowy. Przyczynek do psychologii nauki

  Instytut Psychologii UZ  zaprasza w dniu 07.11.2018 r. na wykład z cyklu WYKŁADY MISTRZÓW pod tytułem:  „Autorytet naukowy. Przyczynek do psychologii nauki”, który wygłosi prof. dr hab. Stanisław Kowalik z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.   Wykład odbędzie się 07.11.2018 r o godzinie 11:00 w sali Aula C bud A-16