12 lipca 2017

Praktyki

Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Szczegóły przygotowania, odbywania i zaliczania praktyk określa instrukcja.

Na każdym kierunku / specjalności wyznaczony jest koordynator praktyki z ramienia uczelni, który jest odpowiedzialny za formalne przygotowanie studenta do praktyki oraz właściwy (także dla specjalności) dobór placówek przez studentów.

Student zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: skierowanie na praktykę, umowę z opiekunem praktyk lub porozumienie z zakładem.

Regulamin Studiów UZ (§16 ust. 6) określa warunki na jakich student może uzyskać zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania.

 

 

Rok akademicki 2018/2019

 

Instrukcja realizacji praktyk na kierunku

 

Praktyki indywidualne

 

Dokumenty do pobrania

 • Skierowanie na praktykę (doc / pdf)
 • Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich (doc / pdf)

 • Umowa dla opiekuna praktyki (doc / pdf)
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu praktyki społecznie (doc / pdf)

 • Opinia z przebiegu praktyki
  • ogólny szablon opinii (doc)
  • opinia dla kierunku Praca socjalna (doc / pdf)
 • Dziennik praktyk (doc / pdf)
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z praktyki (doc / pdf)

 • Rachunek (doc / pdf)
 • Umowa koordynatora praktyk (doc / pdf)

 

Wzory umów znajdują się w serwisie aktów prawnych (dostęp tylko z sieci UZ)

 

 

 


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików (MS Word Adobe PDF

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (OpenOffice / LibreOfficeWPS Office)

 

Skip to content