Konferencje i seminaria
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Choroba Alzheimera – wyzwania i obszary wsparcia społecznego” 137
2 VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 329
3 Zaproszenie na konferencję 369
4 Zaproszenie na konferencję - 20 kwietnia 2016 418
5 Konferencja Kół Naukowych 384
6 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych” - sprawozdanie 335
7 Konferencja Naukowa 382
8 Konferencja - INTERDYSCYPLINARNE BADANIA W DZIAŁANIU 467
9 Zaproszenie na konferencję 509
10 Zaproszenie na seminarium 467
11 Zaproszenie na konferencję 540
12 Zaproszenie na konferencję 512
13 Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością 698
14 X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 584
15 Zaproszenie na konferencję 571
16 Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne 643
17 XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 598
18 V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 571
19 KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 997
20 Seminarium Naukowe 665
21 Konferencja Naukowa - Twórczość więzienna 806
22 Konferencja 814
23 Kod zachowań, czyli jak rozumieć bardzo zachowanie dzieci 1343
24 Seminarium naukowe 1362
25 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - „Starzejąca się kobieta” 1707
26 PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89 Zielona Góra 3-4 czerwca 2014 1693
27 Międzynarodowe seminarium 1151
28 Konferencja Naukowa z cyklu Twórczość Więzienna pt.: "Rola filmoterapii a sytuacja kryzysowa człowieka w jednostce penitencjarnej" 1318
29 Studencka Konferencja Naukowa "Samobójstwa - jeden problem, trzy spojrzenia" 1678
30 Konferencje Szkoła wspierająca-edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 1409
31 Konferencja "Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia" 7.XII.2013 1297
32 Konferencja Naukowa pt. "Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych”, zorganizowana z okazji 50 – lecia Zakładu Karnego Krzywańcu oraz jubileuszu profesora dr hab. Kazimierza Pospiszyla 1168
33 Ogólnopolska konferencja naukowa "CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA" pod patronatem KNP PAN. ZAKOPANE. 1173
34 Seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji”. Zielona Góra, 07 maja 2013r. 1385
35 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna - Logopedia versus Specjalne potrzeby edukacyjne 1492
36 VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1133
37 Konferencja Naukowa pt.; "Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych" - 25.04.2013r 1138
38 I Seminarium naukowe: "Przedszkole szansą na sukces" 1447
39 IV konferencja: "Twórczość wiezienna, a praca penitencjarna studentów 1071
40 Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieką dr Barbary Toroń - debata oxfordzka, rozpatrująca problem pt.: „DZIECIOBÓJCZYNIE żądza zabijania czy akt rozpaczy?” 1118
41 Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie (OSTRAVSKA UNIVERZITA W OSTRAVE, CZECHY 1000
42 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce” 1216
43 Seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka 1121
44 III Seminarium Studenckie z cyklu Spotkania z pedagogiką wczesnoszkolną „Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji” 1034
45 Seminarium naukowe pt. „Młodzież lubuska 2012” 1193
46 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1252
47 Konferencja INICJATYWY I LUDZIE W KULTURZE LUBUSKIEJ NOWE PRZESTRZENIE 2447
48 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1788
49 IV Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1289
50 Konferencja Pedagogika dziecka - Perspektywy teoretyczne a praktyka 1056
51 XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. 1553
52 Konferencja "Przymusowa chemiczna kastracja pedofilów" 1048
53 I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Aktualne problemy logopedii" 2155
54 Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1026
55 Wykład otwarty Redaktora Jacka Żakowskiego 1137
56 III Wystawa Twórczości Więziennej 1313
57 Konferencja ogólnopolska „NIE MA DZIECKA – JEST CZŁOWIEK” 1779
58 Konsultacje logopedyczne dla studentów UZ 1189
59 Konferencja Pomaganie przez działanie 1236
60 Konferencja Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego 1551
61 Wykład "Uczenie się przez całe życie” Dr Anny Rurka 1381
62 Konferencja "Dlaczego Bezcenny dar”. Transplantacja i krwiodawstwo 1888
63 Seminarium Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach 1116
64 Konferencja jubileuszowa 40 lecie Wydziału 2574
65 Impreza podsumowującą realizację Programu Profilaktycznego przeciwko agresji i przemocy "Słoneczniej" 1156
66 Konferencja Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludyczności. 1164
67 Konferencja Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych. 1160
68 Konferencja Eliminate Project - walka z tężcem. 1158
69 Konferencja Naukowa „ZDZIWIENIA 2011” 1345
70 VI ZIELONOGÓRSKIE DNI PEDAGOGIKI MEDIÓW-MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1291
71 Warsztaty pt.: INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH. 1235
72 Seminarium naukowe „FENOMEN MONARU” 2369
73 III Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym 2373
74 Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci” 1315
75 Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII Migracje przymusowe w Europie 3377
76 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym 1270
77 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORETYCZNE PODSTAWY SOCJOLOGII WIEDZY 4434
78 III Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1149
79 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów 2133
80 Wykład Nadji Messerschmidt „Minority politics and sociology in German and Polish interwar democracy" 1070
81 WYKŁAD OTWARTY dr Przemysław Paweł Grzybowski „Od budy w fewelach do masońskiego uniwersytetu – edukacja w środowiskach defaworyzowanych w Brazylii” 1192
82 Konferencja "Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego" 2000
83 Międzynarodowa Konferencja Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 1698
84 Konferencja „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”. 3144
85 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Starzejąca się kobieta” 4611
86 Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna” 1910
87 Konferencja „Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania” 3821
88 Seminarium naukowe "Kobieta i dziecko w izolacji więziennej" 3475
89 Międzynarodowa Konferencja nt."Szkoła - Nauczyciel - Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)” 2021

Nowości