Konferencje i seminaria
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 485
2 Zaproszenie na konferencję 524
3 Zaproszenie na konferencję - 20 kwietnia 2016 581
4 Konferencja Kół Naukowych 554
5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych” - sprawozdanie 573
6 Konferencja Naukowa 597
7 Konferencja - INTERDYSCYPLINARNE BADANIA W DZIAŁANIU 674
8 Zaproszenie na konferencję 687
9 Zaproszenie na seminarium 633
10 Zaproszenie na konferencję 680
11 Zaproszenie na konferencję 672
12 Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością 906
13 X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 725
14 Zaproszenie na konferencję 712
15 Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne 789
16 XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 733
17 V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 718
18 KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 1172
19 Seminarium Naukowe 799
20 Konferencja Naukowa - Twórczość więzienna 953
21 Konferencja 947
22 Kod zachowań, czyli jak rozumieć bardzo zachowanie dzieci 1496
23 Seminarium naukowe 1498
24 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - „Starzejąca się kobieta” 1865
25 PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89 Zielona Góra 3-4 czerwca 2014 1827
26 Międzynarodowe seminarium 1297
27 Konferencja Naukowa z cyklu Twórczość Więzienna pt.: "Rola filmoterapii a sytuacja kryzysowa człowieka w jednostce penitencjarnej" 1458
28 Studencka Konferencja Naukowa "Samobójstwa - jeden problem, trzy spojrzenia" 1818
29 Konferencje Szkoła wspierająca-edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 1581
30 Konferencja "Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia" 7.XII.2013 1442
31 Konferencja Naukowa pt. "Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych”, zorganizowana z okazji 50 – lecia Zakładu Karnego Krzywańcu oraz jubileuszu profesora dr hab. Kazimierza Pospiszyla 1283
32 Ogólnopolska konferencja naukowa "CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA" pod patronatem KNP PAN. ZAKOPANE. 1292
33 Seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji”. Zielona Góra, 07 maja 2013r. 1507
34 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna - Logopedia versus Specjalne potrzeby edukacyjne 1636
35 VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1240
36 Konferencja Naukowa pt.; "Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych" - 25.04.2013r 1263
37 I Seminarium naukowe: "Przedszkole szansą na sukces" 1559
38 IV konferencja: "Twórczość wiezienna, a praca penitencjarna studentów 1200
39 Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieką dr Barbary Toroń - debata oxfordzka, rozpatrująca problem pt.: „DZIECIOBÓJCZYNIE żądza zabijania czy akt rozpaczy?” 1249
40 Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie (OSTRAVSKA UNIVERZITA W OSTRAVE, CZECHY 1108
41 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce” 1343
42 Seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka 1217
43 III Seminarium Studenckie z cyklu Spotkania z pedagogiką wczesnoszkolną „Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji” 1141
44 Seminarium naukowe pt. „Młodzież lubuska 2012” 1320
45 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1361
46 Konferencja INICJATYWY I LUDZIE W KULTURZE LUBUSKIEJ NOWE PRZESTRZENIE 2555
47 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1902
48 IV Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1412
49 Konferencja Pedagogika dziecka - Perspektywy teoretyczne a praktyka 1175
50 XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. 1682
51 Konferencja "Przymusowa chemiczna kastracja pedofilów" 1161
52 I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Aktualne problemy logopedii" 2293
53 Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1141
54 Wykład otwarty Redaktora Jacka Żakowskiego 1267
55 III Wystawa Twórczości Więziennej 1422
56 Konferencja ogólnopolska „NIE MA DZIECKA – JEST CZŁOWIEK” 1905
57 Konsultacje logopedyczne dla studentów UZ 1308
58 Konferencja Pomaganie przez działanie 1347
59 Konferencja Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego 1665
60 Wykład "Uczenie się przez całe życie” Dr Anny Rurka 1500
61 Konferencja "Dlaczego Bezcenny dar”. Transplantacja i krwiodawstwo 2009
62 Seminarium Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach 1238
63 Konferencja jubileuszowa 40 lecie Wydziału 2679
64 Impreza podsumowującą realizację Programu Profilaktycznego przeciwko agresji i przemocy "Słoneczniej" 1275
65 Konferencja Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludyczności. 1266
66 Konferencja Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych. 1272
67 Konferencja Eliminate Project - walka z tężcem. 1261
68 Konferencja Naukowa „ZDZIWIENIA 2011” 1454
69 VI ZIELONOGÓRSKIE DNI PEDAGOGIKI MEDIÓW-MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1411
70 Warsztaty pt.: INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH. 1351
71 Seminarium naukowe „FENOMEN MONARU” 2474
72 III Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym 2491
73 Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci” 1443
74 Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII Migracje przymusowe w Europie 3510
75 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym 1381
76 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORETYCZNE PODSTAWY SOCJOLOGII WIEDZY 4577
77 III Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1268
78 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów 2256
79 Wykład Nadji Messerschmidt „Minority politics and sociology in German and Polish interwar democracy" 1193
80 WYKŁAD OTWARTY dr Przemysław Paweł Grzybowski „Od budy w fewelach do masońskiego uniwersytetu – edukacja w środowiskach defaworyzowanych w Brazylii” 1313
81 Konferencja "Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego" 2131
82 Międzynarodowa Konferencja Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 1826
83 Konferencja „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”. 3281
84 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Starzejąca się kobieta” 4797
85 Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna” 2053
86 Konferencja „Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania” 3966
87 Seminarium naukowe "Kobieta i dziecko w izolacji więziennej" 3620
88 Międzynarodowa Konferencja nt."Szkoła - Nauczyciel - Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)” 2135