Konferencje i seminaria
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 362
2 Zaproszenie na konferencję 399
3 Zaproszenie na konferencję - 20 kwietnia 2016 444
4 Konferencja Kół Naukowych 417
5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych” - sprawozdanie 371
6 Konferencja Naukowa 425
7 Konferencja - INTERDYSCYPLINARNE BADANIA W DZIAŁANIU 501
8 Zaproszenie na konferencję 538
9 Zaproszenie na seminarium 508
10 Zaproszenie na konferencję 575
11 Zaproszenie na konferencję 546
12 Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością 738
13 X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 614
14 Zaproszenie na konferencję 606
15 Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne 682
16 XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 632
17 V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 608
18 KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 1043
19 Seminarium Naukowe 701
20 Konferencja Naukowa - Twórczość więzienna 850
21 Konferencja 851
22 Kod zachowań, czyli jak rozumieć bardzo zachowanie dzieci 1382
23 Seminarium naukowe 1396
24 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - „Starzejąca się kobieta” 1752
25 PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89 Zielona Góra 3-4 czerwca 2014 1731
26 Międzynarodowe seminarium 1185
27 Konferencja Naukowa z cyklu Twórczość Więzienna pt.: "Rola filmoterapii a sytuacja kryzysowa człowieka w jednostce penitencjarnej" 1354
28 Studencka Konferencja Naukowa "Samobójstwa - jeden problem, trzy spojrzenia" 1716
29 Konferencje Szkoła wspierająca-edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 1453
30 Konferencja "Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia" 7.XII.2013 1336
31 Konferencja Naukowa pt. "Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych”, zorganizowana z okazji 50 – lecia Zakładu Karnego Krzywańcu oraz jubileuszu profesora dr hab. Kazimierza Pospiszyla 1187
32 Ogólnopolska konferencja naukowa "CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA" pod patronatem KNP PAN. ZAKOPANE. 1194
33 Seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji”. Zielona Góra, 07 maja 2013r. 1404
34 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna - Logopedia versus Specjalne potrzeby edukacyjne 1520
35 VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1151
36 Konferencja Naukowa pt.; "Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych" - 25.04.2013r 1161
37 I Seminarium naukowe: "Przedszkole szansą na sukces" 1469
38 IV konferencja: "Twórczość wiezienna, a praca penitencjarna studentów 1095
39 Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieką dr Barbary Toroń - debata oxfordzka, rozpatrująca problem pt.: „DZIECIOBÓJCZYNIE żądza zabijania czy akt rozpaczy?” 1137
40 Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie (OSTRAVSKA UNIVERZITA W OSTRAVE, CZECHY 1019
41 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce” 1235
42 Seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka 1139
43 III Seminarium Studenckie z cyklu Spotkania z pedagogiką wczesnoszkolną „Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji” 1058
44 Seminarium naukowe pt. „Młodzież lubuska 2012” 1219
45 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1276
46 Konferencja INICJATYWY I LUDZIE W KULTURZE LUBUSKIEJ NOWE PRZESTRZENIE 2470
47 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1807
48 IV Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1310
49 Konferencja Pedagogika dziecka - Perspektywy teoretyczne a praktyka 1079
50 XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. 1580
51 Konferencja "Przymusowa chemiczna kastracja pedofilów" 1066
52 I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Aktualne problemy logopedii" 2179
53 Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1051
54 Wykład otwarty Redaktora Jacka Żakowskiego 1161
55 III Wystawa Twórczości Więziennej 1330
56 Konferencja ogólnopolska „NIE MA DZIECKA – JEST CZŁOWIEK” 1800
57 Konsultacje logopedyczne dla studentów UZ 1215
58 Konferencja Pomaganie przez działanie 1259
59 Konferencja Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego 1571
60 Wykład "Uczenie się przez całe życie” Dr Anny Rurka 1404
61 Konferencja "Dlaczego Bezcenny dar”. Transplantacja i krwiodawstwo 1912
62 Seminarium Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach 1139
63 Konferencja jubileuszowa 40 lecie Wydziału 2591
64 Impreza podsumowującą realizację Programu Profilaktycznego przeciwko agresji i przemocy "Słoneczniej" 1180
65 Konferencja Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludyczności. 1181
66 Konferencja Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych. 1179
67 Konferencja Eliminate Project - walka z tężcem. 1176
68 Konferencja Naukowa „ZDZIWIENIA 2011” 1364
69 VI ZIELONOGÓRSKIE DNI PEDAGOGIKI MEDIÓW-MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1313
70 Warsztaty pt.: INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH. 1253
71 Seminarium naukowe „FENOMEN MONARU” 2388
72 III Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym 2399
73 Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci” 1345
74 Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII Migracje przymusowe w Europie 3414
75 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym 1294
76 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORETYCZNE PODSTAWY SOCJOLOGII WIEDZY 4468
77 III Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1177
78 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów 2161
79 Wykład Nadji Messerschmidt „Minority politics and sociology in German and Polish interwar democracy" 1097
80 WYKŁAD OTWARTY dr Przemysław Paweł Grzybowski „Od budy w fewelach do masońskiego uniwersytetu – edukacja w środowiskach defaworyzowanych w Brazylii” 1220
81 Konferencja "Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego" 2031
82 Międzynarodowa Konferencja Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 1724
83 Konferencja „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”. 3176
84 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Starzejąca się kobieta” 4662
85 Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna” 1947
86 Konferencja „Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania” 3856
87 Seminarium naukowe "Kobieta i dziecko w izolacji więziennej" 3516
88 Międzynarodowa Konferencja nt."Szkoła - Nauczyciel - Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)” 2038

Nowości