Konferencje i seminaria
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 431
2 Zaproszenie na konferencję 471
3 Zaproszenie na konferencję - 20 kwietnia 2016 524
4 Konferencja Kół Naukowych 502
5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych” - sprawozdanie 436
6 Konferencja Naukowa 519
7 Konferencja - INTERDYSCYPLINARNE BADANIA W DZIAŁANIU 600
8 Zaproszenie na konferencję 618
9 Zaproszenie na seminarium 583
10 Zaproszenie na konferencję 643
11 Zaproszenie na konferencję 616
12 Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością 814
13 X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 674
14 Zaproszenie na konferencję 669
15 Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne 745
16 XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 687
17 V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 683
18 KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 1121
19 Seminarium Naukowe 757
20 Konferencja Naukowa - Twórczość więzienna 906
21 Konferencja 903
22 Kod zachowań, czyli jak rozumieć bardzo zachowanie dzieci 1455
23 Seminarium naukowe 1454
24 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - „Starzejąca się kobieta” 1824
25 PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89 Zielona Góra 3-4 czerwca 2014 1784
26 Międzynarodowe seminarium 1248
27 Konferencja Naukowa z cyklu Twórczość Więzienna pt.: "Rola filmoterapii a sytuacja kryzysowa człowieka w jednostce penitencjarnej" 1417
28 Studencka Konferencja Naukowa "Samobójstwa - jeden problem, trzy spojrzenia" 1776
29 Konferencje Szkoła wspierająca-edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 1534
30 Konferencja "Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia" 7.XII.2013 1398
31 Konferencja Naukowa pt. "Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych”, zorganizowana z okazji 50 – lecia Zakładu Karnego Krzywańcu oraz jubileuszu profesora dr hab. Kazimierza Pospiszyla 1249
32 Ogólnopolska konferencja naukowa "CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA" pod patronatem KNP PAN. ZAKOPANE. 1258
33 Seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji”. Zielona Góra, 07 maja 2013r. 1467
34 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna - Logopedia versus Specjalne potrzeby edukacyjne 1587
35 VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1202
36 Konferencja Naukowa pt.; "Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych" - 25.04.2013r 1226
37 I Seminarium naukowe: "Przedszkole szansą na sukces" 1522
38 IV konferencja: "Twórczość wiezienna, a praca penitencjarna studentów 1154
39 Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieką dr Barbary Toroń - debata oxfordzka, rozpatrująca problem pt.: „DZIECIOBÓJCZYNIE żądza zabijania czy akt rozpaczy?” 1209
40 Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie (OSTRAVSKA UNIVERZITA W OSTRAVE, CZECHY 1068
41 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce” 1301
42 Seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka 1179
43 III Seminarium Studenckie z cyklu Spotkania z pedagogiką wczesnoszkolną „Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji” 1105
44 Seminarium naukowe pt. „Młodzież lubuska 2012” 1284
45 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1326
46 Konferencja INICJATYWY I LUDZIE W KULTURZE LUBUSKIEJ NOWE PRZESTRZENIE 2519
47 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1860
48 IV Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1368
49 Konferencja Pedagogika dziecka - Perspektywy teoretyczne a praktyka 1129
50 XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. 1640
51 Konferencja "Przymusowa chemiczna kastracja pedofilów" 1118
52 I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Aktualne problemy logopedii" 2254
53 Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1099
54 Wykład otwarty Redaktora Jacka Żakowskiego 1225
55 III Wystawa Twórczości Więziennej 1385
56 Konferencja ogólnopolska „NIE MA DZIECKA – JEST CZŁOWIEK” 1866
57 Konsultacje logopedyczne dla studentów UZ 1271
58 Konferencja Pomaganie przez działanie 1312
59 Konferencja Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego 1626
60 Wykład "Uczenie się przez całe życie” Dr Anny Rurka 1462
61 Konferencja "Dlaczego Bezcenny dar”. Transplantacja i krwiodawstwo 1969
62 Seminarium Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach 1193
63 Konferencja jubileuszowa 40 lecie Wydziału 2644
64 Impreza podsumowującą realizację Programu Profilaktycznego przeciwko agresji i przemocy "Słoneczniej" 1233
65 Konferencja Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludyczności. 1227
66 Konferencja Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych. 1235
67 Konferencja Eliminate Project - walka z tężcem. 1228
68 Konferencja Naukowa „ZDZIWIENIA 2011” 1418
69 VI ZIELONOGÓRSKIE DNI PEDAGOGIKI MEDIÓW-MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1373
70 Warsztaty pt.: INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH. 1312
71 Seminarium naukowe „FENOMEN MONARU” 2436
72 III Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym 2450
73 Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci” 1393
74 Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII Migracje przymusowe w Europie 3469
75 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym 1344
76 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORETYCZNE PODSTAWY SOCJOLOGII WIEDZY 4536
77 III Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1226
78 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów 2218
79 Wykład Nadji Messerschmidt „Minority politics and sociology in German and Polish interwar democracy" 1154
80 WYKŁAD OTWARTY dr Przemysław Paweł Grzybowski „Od budy w fewelach do masońskiego uniwersytetu – edukacja w środowiskach defaworyzowanych w Brazylii” 1273
81 Konferencja "Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego" 2091
82 Międzynarodowa Konferencja Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 1782
83 Konferencja „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”. 3237
84 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Starzejąca się kobieta” 4749
85 Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna” 2019
86 Konferencja „Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania” 3922
87 Seminarium naukowe "Kobieta i dziecko w izolacji więziennej" 3575
88 Międzynarodowa Konferencja nt."Szkoła - Nauczyciel - Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)” 2098

Nowości