Konferencje i seminaria
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 391
2 Zaproszenie na konferencję 431
3 Zaproszenie na konferencję - 20 kwietnia 2016 479
4 Konferencja Kół Naukowych 457
5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych” - sprawozdanie 403
6 Konferencja Naukowa 470
7 Konferencja - INTERDYSCYPLINARNE BADANIA W DZIAŁANIU 540
8 Zaproszenie na konferencję 577
9 Zaproszenie na seminarium 540
10 Zaproszenie na konferencję 609
11 Zaproszenie na konferencję 580
12 Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością 774
13 X Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 648
14 Zaproszenie na konferencję 630
15 Szkoła dla ucznia – konteksty organizacyjne 715
16 XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 663
17 V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 651
18 KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA 1091
19 Seminarium Naukowe 735
20 Konferencja Naukowa - Twórczość więzienna 878
21 Konferencja 875
22 Kod zachowań, czyli jak rozumieć bardzo zachowanie dzieci 1421
23 Seminarium naukowe 1428
24 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - „Starzejąca się kobieta” 1789
25 PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89 Zielona Góra 3-4 czerwca 2014 1762
26 Międzynarodowe seminarium 1214
27 Konferencja Naukowa z cyklu Twórczość Więzienna pt.: "Rola filmoterapii a sytuacja kryzysowa człowieka w jednostce penitencjarnej" 1381
28 Studencka Konferencja Naukowa "Samobójstwa - jeden problem, trzy spojrzenia" 1747
29 Konferencje Szkoła wspierająca-edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych 1491
30 Konferencja "Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia" 7.XII.2013 1366
31 Konferencja Naukowa pt. "Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych”, zorganizowana z okazji 50 – lecia Zakładu Karnego Krzywańcu oraz jubileuszu profesora dr hab. Kazimierza Pospiszyla 1211
32 Ogólnopolska konferencja naukowa "CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA – BADANIA – PRAKTYKA" pod patronatem KNP PAN. ZAKOPANE. 1220
33 Seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji”. Zielona Góra, 07 maja 2013r. 1427
34 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna - Logopedia versus Specjalne potrzeby edukacyjne 1552
35 VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1174
36 Konferencja Naukowa pt.; "Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych" - 25.04.2013r 1188
37 I Seminarium naukowe: "Przedszkole szansą na sukces" 1495
38 IV konferencja: "Twórczość wiezienna, a praca penitencjarna studentów 1119
39 Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieką dr Barbary Toroń - debata oxfordzka, rozpatrująca problem pt.: „DZIECIOBÓJCZYNIE żądza zabijania czy akt rozpaczy?” 1172
40 Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie (OSTRAVSKA UNIVERZITA W OSTRAVE, CZECHY 1042
41 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce” 1262
42 Seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka 1160
43 III Seminarium Studenckie z cyklu Spotkania z pedagogiką wczesnoszkolną „Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji” 1081
44 Seminarium naukowe pt. „Młodzież lubuska 2012” 1248
45 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1303
46 Konferencja INICJATYWY I LUDZIE W KULTURZE LUBUSKIEJ NOWE PRZESTRZENIE 2490
47 I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka 1834
48 IV Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1341
49 Konferencja Pedagogika dziecka - Perspektywy teoretyczne a praktyka 1106
50 XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców. 1619
51 Konferencja "Przymusowa chemiczna kastracja pedofilów" 1096
52 I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Aktualne problemy logopedii" 2225
53 Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów 1083
54 Wykład otwarty Redaktora Jacka Żakowskiego 1197
55 III Wystawa Twórczości Więziennej 1362
56 Konferencja ogólnopolska „NIE MA DZIECKA – JEST CZŁOWIEK” 1835
57 Konsultacje logopedyczne dla studentów UZ 1247
58 Konferencja Pomaganie przez działanie 1287
59 Konferencja Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego 1604
60 Wykład "Uczenie się przez całe życie” Dr Anny Rurka 1433
61 Konferencja "Dlaczego Bezcenny dar”. Transplantacja i krwiodawstwo 1943
62 Seminarium Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach 1168
63 Konferencja jubileuszowa 40 lecie Wydziału 2614
64 Impreza podsumowującą realizację Programu Profilaktycznego przeciwko agresji i przemocy "Słoneczniej" 1205
65 Konferencja Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludyczności. 1205
66 Konferencja Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych. 1204
67 Konferencja Eliminate Project - walka z tężcem. 1204
68 Konferencja Naukowa „ZDZIWIENIA 2011” 1388
69 VI ZIELONOGÓRSKIE DNI PEDAGOGIKI MEDIÓW-MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1339
70 Warsztaty pt.: INTERNETOWY SYSTEM BADAŃ ANKIETOWYCH. 1279
71 Seminarium naukowe „FENOMEN MONARU” 2412
72 III Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym 2421
73 Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci” 1371
74 Konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII Migracje przymusowe w Europie 3444
75 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym 1320
76 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORETYCZNE PODSTAWY SOCJOLOGII WIEDZY 4506
77 III Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 1204
78 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów 2191
79 Wykład Nadji Messerschmidt „Minority politics and sociology in German and Polish interwar democracy" 1123
80 WYKŁAD OTWARTY dr Przemysław Paweł Grzybowski „Od budy w fewelach do masońskiego uniwersytetu – edukacja w środowiskach defaworyzowanych w Brazylii” 1249
81 Konferencja "Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego" 2064
82 Międzynarodowa Konferencja Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 1754
83 Konferencja „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”. 3208
84 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Starzejąca się kobieta” 4706
85 Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna” 1987
86 Konferencja „Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania” 3891
87 Seminarium naukowe "Kobieta i dziecko w izolacji więziennej" 3546
88 Międzynarodowa Konferencja nt."Szkoła - Nauczyciel - Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)” 2065

Nowości