Konkursy otwarte

Rok 2017


Konkurs otwarty: Nr 1/06/2017 na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Konkurs otwarty: Nr 1/06/2017 na stanowisko asystenta

Konkurs otwarty: Nr 4/05/2017 na stanowisko adiunkta

Konkurs otwarty: Nr 3/05/2017 na stanowisko asystenta

Konkurs otwarty: Nr 2/05/2017 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 1/05/2017 na stanowisko asystenta z doktoratem

Konkurs otwarty: Nr 3/04/2017 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 2/03/2017 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 1/01/2017 na stanowisko asystenta

 

Rok 2016


Konkurs otwarty: Nr 2/10/2016 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 1/09/2016 na stanowisko profesora zwyczajnego 

Konkurs otwarty: Nr 4/06/2016 na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

Konkurs otwarty: Nr 3/06/2016 na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

Konkurs otwarty: Nr 2/06/2016 na stanowisko adiunkta 

Konkurs otwarty: Nr 1/06/2016 na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

Konkurs otwarty: Nr 3/05/2016 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 2/05/2016 na stanowisko adiunkta

Konkurs otwarty: Nr 1/05/2016 na stanowisko adiunkta 

Konkurs otwarty: Nr 2/04/2016 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 1/04/2016 na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Konkurs otwarty: Nr 2/03/2016 na stanowisko asystenta

Konkurs otwarty: Nr 1/03/2016 na stanowisko adiunkta

Konkurs otwarty: Nr 1/02/2016 na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 

Rok 2015 


Konkurs otwarty: Nr 1/12/2015 na stanowisko asystenta

Konkurs otwarty: Nr 3/11/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Konkurs otwarty: Nr 2/11/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Konkurs otwarty: Nr 1/11/2015 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 4/10/2015 na stanowisko starszego wykładowcy

Konkurs otwarty: Nr 3/10/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Konkurs otwarty: Nr 2/10/2015 na stanowisko asystenta

Konkurs otwarty: Nr 1/10/2015 na stanowisko adiunkta 

Konkurs otwarty: Nr 1/08/2015 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk medycznych

Konkurs otwarty: Nr 8/07/2015 na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk medycznych

Konkurs otwarty: Nr 7/07/2015 na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej 

Konkurs otwarty: Nr 6/07/2015 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk medycznych

Konkurs otwarty: Nr 5/07/2015 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk medycznych 

Konkurs otwarty: Nr 4/07/2015 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk medycznych 

Konkurs otwarty: Nr 3/07/2015 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk medycznych 

Konkurs otwarty: Nr 2/07/2015 na stanowisko profesora w dziedzinie nauk medycznych

Konkurs otwarty: Nr 1/07/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk medycznych 

Konkurs otwarty: Nr 1/05/2015 na stanowisko wykładowcy w Katedrze Zdrowia Publicznego. 

Konkurs otwarty: Nr 3/04/2015 na stanowisko adiunkta w Katerze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 2/04/2015 na stanowisko starszego wykładowcy w Katerze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Konkurs otwarty: Nr 1/04/2015 na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki.

Konkurs otwarty: Nr 7/02/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w katedrze Seksuologii, Poradnictwa i resocjalizacji.

Konkurs otwarty: Nr 6/02/2015 na stanowisko profesora nazdwyczajengo w Instytucie Socjologii.

Konkurs otwarty: Nr 5/02/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Socjologii.

Konkurs otwarty: Nr 4/02/2015 na stanowisko profesora nadzwyczanjego w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 3/02/2015 na stanowisko profesora nadzwyczanjego w Katedrze Teorii i Filozofii Wychowania

Konkurs otwarty: Nr 2/02/2015 na stanowisko profesora nadzwyczanjego 

Konkurs otwarty: Nr 1/02/2015 na stanowisko adniunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego

Konkurs otwarty: Nr 1/01/2015 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Wychowania

Rok 2014


Konkurs otwarty: Nr 1/12/2014 na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Konkurs otwarty: Nr 1/10/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych

Konkurs otwarty: Nr 3/09/2014 na stanowisko adiunkta w dziedzienie nauki społeczne, w dyscyplinie psychologia 

Konkurs otwarty: Nr 2/09/2014 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej   

Konkurs otwarty: Nr 1/09/2014 na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Katedrze Psychologii 

Konkurs otwarty: Nr 1/08/2014 na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w Zakładzie Psychologii

Konkurs otwarty: Nr 2/06/2014 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metodologii Socjologii w Instytucie Socjologii

Konkurs otwarty: Nr 1/06/2014 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki

Konkurs otwarty: Nr 5/05/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych, str.2

Konkurs otwarty: Nr 4/05/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji

Konkurs otwarty: Nr 3/05/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 2/05/2014 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki  

Konkurs otwarty: Nr 1/05/2014 na stanowisko asystenta w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych

Konkurs otwarty: Nr 4/04/2014 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii  

Konkurs otwarty: Nr 3/04/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej 

Konkurs otwarty: Nr 2/04/2014 na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii 

Konkurs otwarty: Nr 1/04/2014 na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii

Konkurs otwarty: Nr 2/03/2014 na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Pedagogiki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 1/03/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej 

Konkurs otwarty: Nr 1/02/2014 na stanowisko adiunkta w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej 

Konkurs otwarty: Nr 4/01/2014 na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii

Konkurs otwarty: Nr 3/01/2014 na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii

Konkurs otwarty: Nr 2/01/2014 na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii

Konkurs otwarty: Nr 1/01/2014 na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii

Rok 2013


Konkurs otwarty: Nr 6/11/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji

Konkurs otwarty: Nr 5/11/2013 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki

Konkurs otwarty: Nr 4/11/2013 na stanowisko asystenta w Instytucie Socjologii 

Konkurs otwarty: Nr 3/11/2013 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych.

Konkurs otwarty: Nr 2/11/2013 na stanowisko profesora nadzwyczajnego Instytycie Socjologii.

Konkurs otwarty: Nr 1/11/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji.

Konkurs otwarty: Nr 3/10/2013 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji.

Konkurs otwarty: Nr 2/10/2013 na stanowisko instruktora w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 1/10/2013 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 3/06/2013 na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii. 

Konkurs otwarty: Nr 2/06/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji.

Konkurs otwarty: Nr 1/06/2013 na dwa stanowiska instruktora w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 17/04/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalozacji.

Konkurs otwarty: Nr 16/04/2013 na stanowisko profesora zwyczejnego w dziedzinie nauk medycznych w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 15/04/2013 na stanowisko asystenta w Zakładzie Animacji, Kultory i Andragigiki str.1; str.2

Konkurs otwarty: Nr 14/04/2013 na dwa stanowiska instruktora w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 13/04/2013 na stanowisko asystenta w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych.

Konkurs otwarty: Nr 12/04/2013 na stanowisko adoinkta z habilitacją w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej.

Konkurs otwarty: Nr 11/04/2013 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej.

Konkurs otwarty: Nr 10/04/2013 na stanowisko asystenta w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych.

Konkurs otwarty: Nr 9/04/2013 na dwa stanowiska asystenta w katedrze Zdrowia Publicznego w Pracowni Pielęgniarstwa.

Konkurs otwarty: Nr 8/04/2013 na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki  

Konkurs otwarty: Nr 7/04/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Wychowania Fizycnego 

Konkurs otwarty: Nr 6/04/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji w Pracowni Psychologii 

Konkurs otwarty: Nr 5/04/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej 

Konkurs otwarty: Nr 4/04/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych 

Konkurs otwarty: Nr 3/04/2013 na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych 

Konkurs otwarty: Nr 2/04/2013 na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii w Zakładzie Socjologii Wiedzy 

Konkurs otwarty: Nr 1/04/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagigiki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 6/03/2013 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzienie nauk o kulturze fizycznej w dyscyplinie historia kultury fizycznej w zakresie historia i organizacja kultury fizycznej w Katedrze Wychowania Fizycznego.

Konkurs otwarty: Nr 5/03/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 4/03/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 3/03/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 2/03/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 1/03/2013 na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 1/02/2013 na stanowisko profesora nazdwyczajnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej w dyscyplinie biochemia w Katedrze Wychowania Fizycznego

Konkurs otwarty: Nr 1/01/2013 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki

Rok 2012


Konkurs otwarty: Nr 5/12/2012 na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs otwarty: Nr 4/12/2012 na stanowisko adiunkta w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 3/12/2012 na stanowisko adiunkta w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 2/12/2012 na stanowisko adiunkta w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Konkurs otwarty: Nr 1/12/2012 na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Wychowaniana

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych. 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii