Katalog przemiotów ECTS

 


 

 

Rok akademicki 2016/2017 

 

PEDAGOGIKA  - plan oraz wszystkie opisy przedmiotów znajdują się w uczelnianym systemie SylabUZ
PEDAGOGIKA SPECJALNA - plan oraz wszystkie opisy przedmiotów znajdują się w uczelnianym systemie SylabUZ
PRACA SOCJALNA - plan oraz wszystkie opisy przedmiotów znajdują się w uczelnianym systemie SylabUZ
PSYCHOLOGIA - plan oraz wszystkie opisy przedmiotów znajdują się w uczelnianym systemie SylabUZ
SOCJOLOGIA - plan oraz wszystkie opisy przedmiotów znajdują się w uczelnianym systemie SylabUZ

  

 

Rok akademicki 2015/2016 

 

PEDAGOGIKA

 
 

studia I stopnia
studia II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

PRACA SOCJALNA

 

studia I stopnia

PSYCHOLOGIA

 

studia 5-letnie jednolite

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia 
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
  studia I stopnia
studia II stopnia

 

 


 

 

Rok akademicki 2014/2015 

PEDAGOGIKA

 
 

studia I stopnia 
studia II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

PRACA SOCJALNA

 

studia I stopnia

PSYCHOLOGIA

 

studia 5-letnie jednolite

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia 
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
  studia I stopnia
studia II stopnia

 


 

 

Rok akademicki 2013/2014

PEDAGOGIKA

 
 

studia I stopnia 
studia II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

PRACA SOCJALNA

 

studia I stopnia

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia 
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
  studia I stopnia

 


 

Rok akademicki 2012/2013

PEDAGOGIKA

 

 

studia I stopnia
studia II stopnia
Realizowany w roku akad. 2013/2014 katalog modułu rozszerzającego - ograniczonego wyboru

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

PRACA SOCJALNA

 

studia I stopnia

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
  studia I stopnia

  


 

Rok akademicki 2011/2012 

PEDAGOGIKA

 

 

studia I stopnia
studia II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

PRACA SOCJALNA

 

studia I stopnia

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
  studia I stopnia

 Rok akademicki 2010/2011 

PEDAGOGIKA

 

 

studia I stopnia
studia II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia 
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

studia I stopniaRok akademicki 2009/2010

PEDAGOGIKA

 

 

studia I stopnia - Część A - Część B
studia II stopnia - Część A - Część B

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia 
studia II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

studia I stopnia
Rok akademicki 2008/2009

PEDAGOGIKA

 

 

studia I stopnia - Część A - Część B
studia II stopnia - Część A - Część B

PIELĘGNIARSTWO

 

studia I stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

studia I stopnia

SOCJOLOGIA

 

studia I stopnia
studia II stopnia