Rada Wydziału

 

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
dr Elżbieta Kołodziejska
dr Jarosław Wagner                  

                                                                                

PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Profesorowie tytularni

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
prof. dr hab. Zdzisław Wołk                                                                                      

Profesorowie nadzwyczajni UZ  i adiunkci habilitowani

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
dr hab Ewa Bochno, prof. UZ
dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ

dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
dr hab. Bogdan Idzikowski prof. UZ
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
dr hab Alicja Kuczyńska, prof. UZ

dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ`
dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ
dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

adiunkci

dr Joanna Dec- Pietrowska
dr Marzanna Farnicka
dr Agnieszka Olczak
dr Małgorzata Olejarz
dr Ewa Szumigraj             

                                                                                

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr Agata Szuba                                                                                      

 

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Pani Joanna Błaszyk
Pani Karolina Mazurkiewicz
Pani Małgorzata Smyk
                                                                                                     

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z GŁOSEM DORADCZYM

mgr Beata Burchardt – przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników UZ

 

ZAPROSZENI GOŚCIE Z GŁOSEM DORADCZYM

prof. dr hab. Maria Jakowicka
prof. dr hab. Kazimierz Uździcki
prof. dr hab. Wojciech Pasterniak