Ewaluacja przedmiotu / prowadzącego zajęcia

Wyniki ewaluacji Uczenianej - raporty Uczelnianej Rady ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/system.php?p=32


 

 

Rok akademicki 2015/2016

 


 

Rok akademicki 2014/2015 - semestr letni

Rok akademicki 2014/2015 - semestr zimowy

 


 

Rok akademicki 2013/2014 - semestr letni

Rok akademicki 2013/2014 - semestr zimowy

 


 

Rok akademicki 2012/2013


 

 

 

 

Podsumowanie ewaluacji Uczelnianej - ocena prowadzącego zajęcia


Semestr letni 2013/2014

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. W ewaluacji wzięło udział tylko 597 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wypełnili 3705 ankiet dotyczących Oceny prowadzącego. Studenci Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu wypełnili 651 ankiet. W związku z bardzo małą liczbą ankiet nie ma możliwości wyciągnięcia poprawnych wyników analizy.  uśredniająć każdy pracownik wydziału  otrzymał tylko cztery ankiety (z czego 1 osoba została oceniona 29 razy, 1 osoba została oceniona 25 razy, 4 osoby zostały ocenione powyżej 10 razy).

Dziękujemy studentom za udział w ocenie prowadzących zajęcia.
Prosimy o aktywniejszy udział w badaniu.

 


Semestr zimowi 2013/2014

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. Studencka ocena jest ważną informacją zwrotną dla prowadzących zajęcia i dla władz wydziału w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Uzyskaliśmy łącznie 1384 ankiet. Zajęcia zostały przez studentów ocenione dobrze.

 • Ocena merytoryczna zajęć: 4,55 (skala od 1-ocena najgorsza do 5-ocena najlepsza)

 • Subiektywna ocena zajęć przez studentów 5,01 (skala od 1-ocena najgorsza do 5-ocena najlepsza)

Najwyższa indywidualna średnia (ocena sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych - uwzględniono osoby, dla których wypełniono co najmniej 20 ankiet):

 • 5,00 - prof. zw. Zdzisław Wołk
 • 5,00 - mgr Anna Łączna-Sokołowska
 • 4,96 - dr Magdalena Pokrzyńska
 • 4,92 - mgr Małgorzata Wachowska
 • 4,89 - prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
 • 4,88 - dr Dorota Bazuń

 

Dziękujemy studentom za udział w ocenie prowadzących zajęcia.
Zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnej ewaluacji.


 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji Wydziałowej - archiwum


2012/2013

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. Studencka ocena jest ważną informacją zwrotną dla prowadzących zajęcia i dla władz wydziału w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Uzyskaliśmy łącznie 3363 ankiet. Zajęcia zostały przez studentów ocenione dobrze.

 • ocena wykładów: średnia dla wydziału 4,02; najwyższa ocena indywidualna 4,59; ocena najniższa 2,71
 • ocena ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych: średnia dla wydziału 4,43; najwyższa ocena indywidualna 4,99; ocena najniższa 3,55

Osoby z najwyższymi średnimi (uwzględniono osoby, dla których wypełniono co najmniej 20 ankiet)  to: dr G. Biczysko, dr K. Błaszczyk, mgr M. Lachowicz, dr n. med. W. Giemza-Urbanowicz, dr M. Bajdziński

 

Dziękujemy studentom za udział w ocenie prowadzących zajęcia.
Zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnej ewaluacji.

 


2011/2012

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. Studencka ocena jest ważną informacją zwrotną dla prowadzących zajęcia i dla władz wydziału w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Uzyskaliśmy łącznie 3268 ankiet. Zajęcia zostały ocenione dobrze:

 • średnia ocena wykładów – 4,27
 • średnia ocena ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych – 4,30

Osoby z najwyższymi średnimi (uwzględniono osoby, dla których wypełniono co najmniej 15 ankiet) to: dr D. Bazuń, dr M. Zdaniewicz, mgr L. Wawryk, dr K. Kochan, dr E. Szumigraj, dr M. Bajdziński, dr E. Lipowicz, dr J. Herberger.

Dziękujemy Państwu za udział w ocenie prowadzących zajęcia.
Zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnej ewaluacji.

 

 

 

Nowości