Interesariusze zewnętrzni

 

Interesariusze WPSiNoZ, z którymi w 2015 roku zostały podpisane wydziałowe porozumienia o współpracy 

L.p. Nazwa Instytucji Reprezentowana przez Kierunek / specjalność, których w szczególności porozumienie dotyczy Oficjalna strona instytucji
1. Bursa w Zielonej Górze mgr Dariusz Łado – dyrektor Pedagogika: POWiP, RzPS www.bursa.zgora.pl
2. Fundacja Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Chorągwiana" w Zielonej Górze mgr Leszek Kornosz – prezes Pedagogika:  POWiP, RzPS www.lubuska.zhp.pl
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze mgr Katarzyna Zborowska – z-ca dyrektora Praca socjalna, Pedagogika: POWiP; pomoc społeczna i socjoterapia http://www.mops.zgora.pl/
4. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze mgr Kinga Krutulska – dyrektor Pedagogika: edukacja elementarna, EWiP, AK, POWiP http://www.mdk-zgora.pl/kontakt.html
5. Niepubliczne Przedszkole "Happy - Days Szczęśliwe Dni" w Zielonej Górze mgr Agnieszka Kusz - dyrektor pedagogika: edukacja elementarna, EWiP http://www.happydays-zgora.pl/
6. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mgr Renata Teodorczyk Pedagogika: PSiS, RzPS, POWiP, Praca Socjalna  http://probal.zielonagora.pl/PL/549/Biuro/
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze mgr Anna Gołębska - dyrektor Praca socjalna, Pedagogika: POWiP; pomoc społeczna i socjoterapia http://www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl/
8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze     mgr Beata Kiecana – z-ca dyrektora Praca socjalna, Pedagogika: PSiS, POWiP i Socjologia http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
9. Szkoła Podstawowa Nr 15  im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego mgr Ewa Abrasowicz - dyrektor Pedagogika: POWiP, RzPS, EWiP http://www.sp15.zgora.pl/main/index.php
10. Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera w Zielonej Górze mgr Andrzej Brychcy - dyrektor Pedagogika: edukacja elementarna, EWiP, POWiP i wychowanie fizyczne http://www.sp18.zgora.pl/news.php

 

 

 

 

Interesariusze WPSiNoZ, z którymi w 2014 roku zostały podpisane wydziałowe porozumienia o współpracy 

L.p.

Nazwa Instytucji

Reprezentowana przez

Kierunek / specjalność, których w szczególności porozumienie dotyczy

Oficjalna strona instytucji

1.

Biuro Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr Marek Lemański – dyrektor Biura Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wychowanie fizyczne

http://azs.zgora.pl/

2.

Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

mgr Katarzyna Apenit-Wojciechowicz – wicedyrektor Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

Pedagogika: edukacja medialna i informatyczna; nowe media w komunikacji społecznej z językiem angielskim, EWiP; POWiP

http://gimnazjum6.zgo.pl/gim6/

3.

Miejskie Przedszkole

nr 8 w Zielonej Górze

mgr Urszula Konkol – dyrektor Miejskiego Przedszkola
nr 8 w Zielonej Górze

Pedagogika: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

http://www.przedszkolenr8.pl/

4.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonej Górze

Pedagogika: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka

http://www.poradniapsych-ped.bipzielonagora.pl/

5.

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

mgr Tomasz Siemiński – dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Pedagogika: animacja kultury, animacja kultury z profilem artystycznym – taniec/fotografia; teatr

http://www.rcak.pl/

6.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

mgr Bogusław Sułkowski - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Wychowanie fizyczne

http://www.drzonkow.pl

7.

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

mgr Weronika Rozenberger - Pielęgniarka Naczelna, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

Pielęgniarstwo

www.szpital.zgora.pl