Studia 5 letnie - jednolite magisterskie

PSYCHOLOGIA

 

Studia 5-letnie - jednolite 

Plany studiów – studia stacjonarne:

Rok rekrutacji 2014/2015

Rok rekrutacji 2015/2016

Rok rekrutacji 2016/2017

Plany studiów – studia niestacjonarne:

Rok rekrutacji 2014/2015

Rok rekrutacji 2015/2016

Rok rekrutacji 2016/2017

 

 Katalog przedmiotów