Dean’s office


UWAGA STUDENCI I ROKU Print
Tuesday, 21 March 2017 16:03
There are no translations available.

DNIA 06 kwietnia 2017 r.  (czwartek) w godz. 8.00 – 12.00 w Auli przy ul. Podgórnej 50 odbędzie się dodatkowe szkolenie (ostatnie w tym roku akademickim) dla osób, które nie zrealizowały go w pierwszym terminie, tj. w październiku 2016 r. z zakresu BHP

  • Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani są do uzyskania wpisu w indeksie oraz na karcie szkolenia BHP
  • Absolwenci UZ nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP, jednakże muszą mieć dokonany wpis w indeksie oraz na karcie szkolenia BHP ( na podstawie wpisu w indeksie ze studiów I stopnia)
Last Updated on Tuesday, 21 March 2017 16:04
 
Zaproszenie na wykład i warsztaty Print
Tuesday, 21 March 2017 09:53
There are no translations available.

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej serdecznie zaprasza zainteresowanych (szczególnie doktorantów) na wykład i warsztat nt. Charakter i rodzaje tekstów naukowych. Struktura metodologiczna tekstu naukowego., który poprowadzi prof. zw dr hab. Krystyna Ferenz w dniu 29.03.2017, g. 15.30-18.00, w Auli C.

Last Updated on Tuesday, 21 March 2017 09:55
 
Zaproszenie na konferencję Print
Tuesday, 21 March 2017 09:25
There are no translations available.

2017.03.20 program konferencji

 
Zaproszenie na wykłady Print
Thursday, 16 March 2017 12:08
There are no translations available.

Instytut Psychologii serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykłady:

  1. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w interakcji człowiek-komputer” – dr hab. inż. Janusz Sobecki, prof. PWR
  2. „Pokaz technologii eye-trackingowych” – dr inż. Piotr Chynał 

Termin i miejsce:  3 kwietnia 2017 r., godzina 13:00, sala 8 budynek A-16

Przewidywany czas wykładów: 2 x 30 minut.

Last Updated on Monday, 20 March 2017 12:37
 
There are no translations available.

2017.03.13 K.Wenta

Społeczność akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego
z żalem przyjęła wiadomość o śmierci wybitnego Pedagoga, Naukowca, wspaniałego Człowieka, Przyjaciela
prof. dr hab. Kazimierza Wenty

(1937 - 2017)

Profesor na zawsze pozostanie w pamięci Pracowników Wydziału.


Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom
Pana Profesora składamy wyrazy współczucia

Dziekan

Prodziekani i Pracownicy
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Profesor Kazimierz Wenta urodził się 16 XI 1937 roku w Swarzędzu. Pracował m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim, w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie i Politechnice Koszalińskiej. W 1975 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w UAM w Poznaniu, a 16 grudnia 1994 roku stopień naukowy dra hab. nauk humanistycznych, zaś tytuł profesora 16 stycznia 2004 roku. Od 1997 roku (do 2008 roku) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, pełnił funkcje: zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Pedagogiki (1998–2002) oraz kierownika Zakładu Edukacji Informatycznej i Medialnej. Profesor Kazimierz Wenta opublikował ponad 350 artykułów naukowych w kraju i za granicą oraz kilkanaście książek m.in.: Opracowanie raportów z badań w latach 1985–1990 z komentarzami do współczesnych trendów pedagogicznych (1994); Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej (1999); Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich (2003). Profesor jest współautorem także takich opracowań, jak: K. Wenta, P. Szymczak, W. Durka, Funkcje założone i realizowane Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1998); K. Wenta, Z. Jankiewicz, W. Oleszak, Kształcenie i doskonalenie inspektorów pracy (2001), Diagnoza pedagogiczno- psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych (red., Szczecin 2005), Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych (red., Szczecin 2007), Edukacja informacyjna: neomedia w społeczeństwie wiedzy (red. nauk. Szczecin 2009). Profesor Kazimierz Wenta wypromował 14 doktorów pedagogiki, uczestniczył w promocji do stopni doktorów habilitowanych i tytularnych profesorów.
Last Updated on Monday, 13 March 2017 22:44
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4
Angielski (English)

Nowości